523 lượt xem

Ngày Doanh nhân Việt Nam 2023: Thủ tướng Chính phủ gặp đại diện doanh nhân

Chiều ngày 11/10/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cho buổi gặp gỡ giữa Thường trực Chính phủ cùng đại diện giới doanh nhân Việt Nam nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Buổi gặp mặt được kết nối trực tuyến tới trụ sở UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Lịch sử ngày Doanh nhân Việt Nam

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tâm huyết, tình cảm và sự quan tâm đặc biệt cho giới doanh nhân Việt Nam. Ngay sau khi thành lập nước, ngày 13/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho giới công thương Việt Nam, Người chỉ đạo: Giới công thương là một bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và Công thương cứu quốc đoàn – tổ chức của giới doanh nhân là một thành viên của hệ thống chính trị của đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với các nhà tư sản Hà Nội trước Bắc Bộ Phủ, ngày 18/9/1945

Vào ngày 20/09/2004, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã ký Quyết định số 990/QĐ-TTg về Ngày Doanh nhân Việt Nam, hằng năm lấy ngày 13/10 là “Ngày Doanh nhân Việt Nam”. Ngày này được thành lập với mục tiêu phát huy vai trò, truyền thống của đội ngũ Doanh nhân Việt Nam, động viên các tầng lớp xã hội trong việc góp phần xây dựng và phát triển doanh nghiệp (DN), đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Buổi hội nghị gặp mặt giữa Thủ tướng Chính phủ và đại diện doanh nhân

Hội nghị nghe các tham luận chia sẻ về các giải pháp, mô hình kinh doanh có hiệu quả; DN nỗ lực vượt khó, phục hồi sau đại dịch; thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tham gia hiệu quả chuỗi giá trị toàn cầu… Đồng thời, các doanh nhân đề nghị Chính phủ quan tâm các chính sách mang tính tái cấu trúc hướng tới phát triển bền vững; đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện hạ tầng logistics; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy ký kết các Hiệp định WTO; tập trung cải cách một số thủ tục hành chính ở các lĩnh vực đất đai, thuế, môi trường; đẩy mạnh dịch vụ công…

Đồng chí Phạm Minh Chính – Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ doanh nhân, DN, là nguồn động lực quan trọng của nền kinh tế. Thay mặt Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ cảm ơn sự đóng góp của đội ngũ DN, doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đặc biệt, trong các giai đoạn khó khăn, có sự chung tay, góp sức của đội ngũ doanh nhân, cùng hệ thống chính trị nỗ lực vượt qua khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Chính phủ cam kết luôn đồng hành cùng DN với phương châm “cơ chế thông thoáng, điều hành thông suốt, quản lý thông minh”. Đề nghị các cấp, ngành cùng với Chính phủ tiếp tục xác định rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của DN, doanh nhân, đồng hành, sát cánh, có giải pháp xây dựng đội ngũ doanh nhân phát triển lành mạnh, ổn định. Tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; thực hiện tốt công tác đối ngoại, kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tăng cường triển khai các chính sách hỗ trợ DN; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng kinh tế số, chính phủ số, công dân số.